Fiber Technician - Team Leader (फाइबर टेक्निसियन टिम लिडर)

Preferred Qualification :

 • Intermediate level
 • अप्टिकल फाइबर सम्बन्धि काममा वर्षको अनुभव भएको
   

Job Description :
 • अप्टिकल फाइबर लाइन निर्माण गर्ने, ग्राहकका लागि इन्टरनेट सेवा स्थापना गर्ने ।  मर्मत संभार गर्ने ।
 • प्रत्येक दूरीमा हेरेर झोल्लिएका अप्टिकल फाइबर तार मिलाउने । आवश्यक लम्बाइमा बिजुलीको पोलमा केबल बिछ्याउने ।
 • अप्टिकल फाइबर सन्जाल स्थापना - लुप रेसिस्टेन्स गर्ने ।
 • आवश्यक  परेमा अफिस भित्रको केबल नेटवर्किङ्ग गर्ने । खराबीहरू पत्ता लगाउने । जाँच,मर्मत गर्ने ।
 • आफ्नो टिमको लाइनम्यान र टेक्निसियनहरुलाई सुपरभाइज गर्ने ।

Job Specification:
 • OTDR मेसिन चलाउने र रिपार्ट बनाउने
 • स्प्लाइसिङ्ग (Splicing) गर्ने
 • अप्टिकल फाइबरसँग सम्बन्धित सामाग्रीहरु राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने
 • अप्टिकल फाइबर सम्बन्धि राम्रो ज्ञान भएको हुनुपर्ने


 

Apply Now